AUG 27
7:00 PM
Varsity Footbal
Sunray at 
Sanford-Fritch
0
0
Sanford-Fritch High School, 538 Eagle Blvd, Fritch, TX 79036, USA Map
SEP 03
7:00 PM
Varsity Footbal
Hooker OK at 
Sunray
0
0
Sunray High School, Sunray, TX 79086, USA Map
SEP 10
7:00 PM
Varsity Footbal
Dimmitt at 
Sunray
0
0
Sunray High School, Sunray, TX 79086, USA Map
SEP 17
7:00 PM
Varsity Footbal
West Texas at 
Sunray
0
0
Sunray High School, Sunray, TX 79086, USA Map
SEP 24
7:00 PM
Varsity Footbal
Wheeler vs. Sunray
Wheeler, TX 79096, USA Map
OCT 01
7:00 PM
Varsity Footbal
Sunray at 
Shamrock
0
0
Shamrock, TX 79079, USA Map
OCT 08
7:00 PM
Varsity Footbal
Sunray at 
Booker
0
0
Booker, TX 79005, USA Map
OCT 15
7:00 PM
Varsity Footbal
Stratford at 
Sunray
0
0
Sunray, TX 79086, USA Map
OCT 29
7:00 PM
Varsity Footbal
Sunray at 
Gruver
0
0
Gruver, TX 79040, USA Map
NOV 05
7:00 PM
Varsity Footbal
Vega at 
Sunray
0
0
Sunray High School, Sunray, TX 79086, USA Map